Liikenneviraston tavoitteet vieraslajien torjunnassa

Share |
09.02.2018

Liikennevirasto toteuttaa osaltaan kansallista vieraslajistrategiaa. Se selvittää haitallisten vieraslajien tärkeimpiä leviämisväyliä, parantaa täyttömaiden ja maa-ainesten sijoituspaikkojen käsittelymenetelmiä ja käyttää tienvarsien istutuksissa puhtaita kasvualustoja ja haitattomia lajeja.

Liikenneviraston tavoitteet ja ohjeet vieraslajien torjunnassa esiteltiin vieraslajiasioiden neuvottelukunnassa. Lisää tietoa asiasta vieraslajit.fi

Liikenneviraston esitys pdf.

01.05.2018Villi vyöhyke, luonnonsuojeluyhdistys Tampereella
17.04.2018Vanhat tutut ja hankalat vieraat kirja
10.04.2018Lahden seudun luontoretket 2018
04.04.2018Salpausselän luonnonystävät järjestävät 9.4.18 vieraslaji-illan Lahdessa
03.04.2018METO - Häme-Uusimaa luennot: haitalliset vieraskasvit metsänhoidossa
31.03.2018Hallintasuunnitelma haitallisten vieraslajien torjumiseksi
22.03.2018Jyväskylässä 7.4.18 talkoovetäjän koulutus
05.03.2018Puhetta vieraslajeista Ikaalisissa ja Asikkalassa
01.03.2018Ehdotus uudeksi kansalliseksi vieraslajiluetteloksi lausuntokierrokselle
09.02.2018Liikenneviraston tavoitteet vieraslajien torjunnassa

Siirry arkistoon »