Lahdessa tiedotusta haitallisista vieraslajeista

Share |
06.02.2019

Tiedotus vieraslajien mahdollisista haitoista ja leviämisen väylistä on tärkeää. Parasta torjuntaa on, jos pystytään jo ennakolta estämään haitallisten lajien leviäminen.


Lahden kaupunki on tarttunut haitallisten vieraskasvien leviämiseen tiedottamisella. Kaupungin henkilökunnalle ja urakoitsijoille on järjestetty tiedotustilaisuuksia, joissa käsitellään Lahden alueen haitallisten vieraslajien tunnistamista sekä leviämistä. Tärkeää on tiedostaa mitä haitallisia vieraskasveja alueella on, miten lajit leviävät ja miten jokainen omissa toimissaan voi estää lajien leviämistä.


Haitalliset vieraskasvit leviävät edelleen uusille alueille ihmisen toimien seurauksena. Työkoneiden, maansiirtojen ja puutarhajätteen mukana leviävät monet lajit. Myös eläinten ja virtaavan veden mukana lajit päätyvät uusille alueille. Uusia vieraskasvilajeja tuodaan koristekasveiksi sekä viljelyyn.


Alueilla, joissa on haitallisia vieraskasveja, kulkemiseen täytyy kiinnittää huomiota. Työkohteesta toiselle siirryttäessä voidaan siirtää siemeniä koneissa, jalkineissa ja vaatteissa.


Leviämisen väylien tunnistaminen, ennakointi, työtapojen järjestely, kasvien tuntemus ja vieraslajien mahdollisten haittojen tiedostaminen sekä tiedotus aiheesta koetaan Lahdessa tärkeäksi.

Kaupungin henkilökunnan ja urakoitsijoiden lisäksi tietoa jaetaan asukkaille alueen kirjastoissa ja kouluissa sekä Lahden seudun luontosivuilla. Keväällä Lahden ympäristöneuvonnan Kaisla-auto kiertää Lahdessa järjestettävissä erilaisissa yleisötapahtumissa ja jakaa samalla tietoa myös haitallisista vieraskasveista. Tiedottamista Lahdessa tekee Luontoturva ky.

Haitallisten vieraskasvien leviämisen väylistä lisää Luontoturvan blogissa.


Lisätietoa:
Markus Niemelä markus.niemela@lahti.fi
Miia Korhonen miia.korhonen@luontoturva.com

20.02.2019Haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmaan täydennyksiä
06.02.2019Lahdessa tiedotusta haitallisista vieraslajeista
23.01.2019Vieraslajit puutarhassa - seminaari 9.4.2019 Helsingissä
18.01.2019Konenäkö avuksi kasvien tunnistamiseen EnVision hanke
12.01.2019Selvitys vieraslajien hallinnasta julkaistu
12.01.2019Vieraslajit Suomen arktisella alueella
14.12.2018Luonnonsuojeluliiton vieraslajihanke 2018 - 2023
28.11.2018Ravinteet kiertoon - vesistöt kuntoon, kärkihankekiertue
31.10.2018Lahden seudun luontosivuilla vieraslajit
18.09.2018KESY - kestävä ympäristörakentaminen huomioi myös vieraskasvit

Siirry arkistoon »