Opinnäytetyö haitallisten vieraskasvien hallinta ja torjuminen Suomessa ja Suomen naapurimaissa - Esimerkkinä isokokoiset tatarlajit

05.06.2022

Opinnäytetyön toimeksiantaja oli vieraslajeja torjuva yritys Luontoturva Ky. Tavoitteena oli laajentaa yrityksen tietopohjaa vieraslajien hallinnasta kansainvälisessä kontekstissa.

Opinnäytetyön nimi: Haitallisten vieraskasvien hallinta ja torjuminen Suomessa ja Suomen naapurimaissa - Esimerkkinä isokokoiset tatarlajit. Opinnäytetyön tekijä Kaisa Kauranen Hämeen ammattikorkeakoulu 2022.

Opinnäytetyössä selvitettiin keinoja, joilla haitallisia vieraslajeja pyritään hallitsemaan ja torjumaan Suomen naapurimaissa Ruotsissa, Venäjällä ja Virossa. Naapurimaiden vieraslajitilannetta verrattiin Suomen tilanteeseen. Lisäksi selvitettiin Reynoutria-sukuun kuuluvien isokokoisten tatarlajien – japanintattaren (Reynoutria japonica), sahalinintattaren (Reynoutria sachalinensis) ja tarhatattaren (Reynoutria xbohemica) – torjuntamenetelmiä.

Tutkimuksen kohteena olleiden maiden vieraslajihallintoa ja -lainsäädäntöä sekä käytännön torjuntatoimia kartoitettiin haastattelujen ja verkkosivujen avulla. Erikseen selvitettiin käytännön kokemuksia tatarlajien torjunnasta. Haastateltavina oli vieraslajitorjunnan asiantuntijoita naapurimaista sekä Suomesta. Eri torjuntamenetelmien toimivuutta tatarten torjunnassa selvitettiin tieteellisten tutkimusartikkelien pohjalta.

Opinnäytetyössä tutkittuja maita ja Suomea yhdistää se, että vieraslajiongelma on tiedostettu niissä 2000-luvun aikana laajasti. Vieraslajihallinnolla ja -lainsäädännöllä pyritään estämään haitallisten vieraslajien leviämistä kussakin maassa jonkin verran eri tavalla. Virossa ja Venäjällä keskiössä on jättiputken torjuminen. Ruotsissa samoin kuin Suomessa fokus on useammassa haitallisessa vieraslajissa. Isokokoisten tatarlajien torjunta nähdään ajankohtaisina Ruotsissa, Virossa ja Suomessa. Isojen tatarlajien torjunta on erittäin hankalaa.

Työ on luettavissa www.theseus.fi

02.10.2022Haitallinen vieraslajikala, rohmutokko
24.08.2022Haitallisen vieraskasvijäteen käsittely jäteasemalla Lahdessa
07.08.2022Valkopajuangervon leviäminen Espoossa
12.07.2022Ilmoita jättiputket tiealueella palauteväylä sivustolla
06.07.2022Lions Lahti Green City - nuoriso torjumassa vieraslajeja
29.06.2022Vesijärvisäätiön Hola Lake II hanke torjuu jättiputkia Hammonjoella
28.06.2022Kärkölässä veloituksetta neuvontaa vieraslajien tunnistamiseen ja torjuntatyöhön
19.06.2022Jättipalsamien talkoot Lahti 20.6 ja 22.6.2022
06.06.2022Selvitys miksi ökolys katekangas ei maadu
05.06.2022Opinnäytetyö haitallisten vieraskasvien hallinta ja torjuminen Suomessa ja Suomen naapurimaissa - Esimerkkinä isokokoiset tatarlajit

Siirry arkistoon »