japanintatar

Japanintatar (Reynoutria japonica Entinen tieteellinen nimi Fallopia japonica) on nopeasti kasvava monivuotinen ruoho. Maanpäälinen vihreä osa kuolee talveksi, juurakko talvehtii. Kasvi lähtee uuteen kasvuun aikaisin keväällä. Japanintatar kasvaa nopeasti kolme metriä korkeaksi vallaten alan muilta kasveilta.

Varsi on ontto, puumainen, lähes haaraton ja siinä on usein punaruskeita laikkuja. Lehti on kooltaan noin 15 cm pitkä. Japanintataren läheinen sukulainen on jättitatar eli sahalinintatar, joka on kooltaan isompi.

Japanintatar on kotoisin Itä-Aasiasta. Suomeen se on tuotu koristekasviksi puutarhoihin. Puutarhoissa japanintatar tulee nopeasti ongelmaksi, koska se leviää juurakosta vallaten tilan muilta kasveilta. Luontoon japanintatar on päätynyt Suomessakin puutarhakarkulaisena sekä luontoon viedyn puutarhajätteen mukana. Puutarhoissa nopeasti ongelmaksi muodostunutta japanintatarta on kaivettu pois ja viety juurakon palat läheisiin pellon tai metsän reunoihin. Näin onkin ongelma siirretty muualle.

Japanintataren torjunta on hankalaa ja tehokkainta torjuntaa onkin olla istuttamatta kasvia ollenkaan. Juurakko kasvaa vuodessa 0,5 - 1 m sivusuunnassa ja parissa vuodessa japanintatar voikin vallata isoja alueita. Tiheästi kasvava japanitatar muuttaa kasvuoloja erityisesti aurinkoisilla paikoilla niin paljon, että muiden kasvien kasvu estyy täysin. Levitessään luontoon tiheät ja korkeat kasvustot estävät myös alueiden käyttöä ja vaikeuttavat näkyvyyttä tiealueilla.

Ongelmalliseksi japanintataren hävittämisen tekee se, että kasvi lähtee kasvuun pienistä juurakon palasistakin. Kaivaessa täytyykin saada koko juurakko pois. Kemiallista torjuntaa käytettäessä on otettava huomioon käytön rajoitukset. Myös lampaiden laiduntamista on kokeiltu torjuntakeinona, jolloin edellisen vuoden kuivunut kasvusto täytyy poistaa.

Pois kaivetut kasvin juurakot tulee toimittaa oman alueen jätekeskukseen.

Opinnäytetyössä: Haitallisten vieraskasvien hallinta ja torjuminen Suomessa ja Suomen naapurimaissa - Esimerkkinä isokokoiset tatarlajit, on kerätty tietoa japanintataren torjuntatavoista ja torjunnan tuloksista. Opinnäytetyö on luettavissa www.theseus.fi

Japanintatar on luokiteltu kansallisesti haitalliseksi vieraslajiksi.
Kansallisesti haitallista vieraslajia ei saa päästää ympäristöön eikä
tuoda Suomeen EU:n ulkopuolelta eikä myöskään toisesta EU-maasta, pitää
hallussa, kasvattaa, kuljettaa, saattaa markkinoille, välittää taikka
myydä tai muuten luovuttaa.

Kuvia japanintataresta.


Japanintataren lehti on noin kämmenen kokoinen. Varsi on punaruskean laikukas ja ontto.