Jättipalsamien torjuntaa talkoilla

2018 Lahdessa jättipalsamin kitkentä talkoita


Salpausselän luonnonystävät järjestävät Lahdessa jättipalsamin kitkemistalkoita kesällä 2018. Ensimmäiset talkoot on tulossa 13.6.18 klo 17 - 20 Merrasojan varrella. Talkoiden tiedot tarkentuvat vielä myöhemmin.

Jättipalsami leviää nopeasti siemenistä laajoille alueille ja estää muiden kasvien kasvua. Se myös houkuttelee kukillaan pölyttäjiä, jolloin muut alueen kasvit voivat jäädä ilman pölytystä ja häviävät. Luonnonkasvien väheneminen tai häviäminen vaikuttaa myös hyönteisiin ja hyönteisiä syöviin eläimiin. Yksivuotisena kasvina jättipalsamin juuret eivät sido maata ja vesistöjen äärellä maa-ainesta voi huuhtoutua vesiin, heikentää veden laatua ja vaikeuttaa mm. kalojen lisääntymistä.

Lisätietoa jättipalsamista.