Haitalliset vieraskasvit huomioon myös viljelyssä, ympäristöviisas viljelijä hanke

14.02.2022

ProAgria Oulun ja Oulun Maa- ja kotitalousnaisten hallinnoima Vieraskasvit hallintaan -hanke on päättynyt vuoden 2021 lopussa. Ympäristöviisas viljelijä -hanke jatkaa toimintaa 2022.

Vieraskasvit hallintaan ja Ympäristöviisas viljelijä hankkeiden uutiskirjeessä 2/2022 on kerrottu, miksi myös viljelyssä täytyy huomioida haitalliset vieraskasvit.

Uutiskirjeessä kerrotaan, että viljelyssä monimuotoisuutta halutaan myös lisätä esimerkiksi luonnonhoitopelloilla, joilla on hyviä ilmasto- ja vesistövaikutuksia. Monimuotoisuus-, maanparannus- ja ilmastokasvien viljelyä edistetäänkin ja niiden käyttö tulee lisääntymään uuden CAP 27 kannusteiden myötä. Nyt kuitenkin tarvitaan tietoa myös erilaisten kylvettyjen lajien käyttäytymisestä peltomittakaavassa ja luontovaikutuksista. Vieraskasvien hallinta on osa luonnon monimuotoisuuden vaalimista myös maatalousympäristössä. Haitalliset vieraslajit syrjäyttävät herkempiä luonnonlajejamme. Jos lajisto ei pysy toisiinsa nähden tasapainossa, se vaikuttaa koko ravintoketjuun.

Yksi haitallisten vieraskasvien leviämisreitti voi löytyä juuri luonnonmonimuotoisuuspeltojen siemenseoksista. Siemenseoksissa voi olla joko epäpuhtauksia tai sallituissakin lajeissa leviämisalttiita lajeja. Myös lintujen mukana voi kulkeutua haitallisesti leviäviä lajeja joko linnunsiemenistä tai koristekasveista.

Esimerkiksi rehuvuohenhernettä on käytetty sekä maanparannuksessa ja se on ns. ”ilmastokasvi”. Etelä-Suomesta on jo kauan tullut havaintoja rehuvuohenherneen voimakkaasta leviämisestä pientareille komealupiinin tyyliin. Viherlannoituskasvina kannattaakin käyttää vähemmän leviäviä lajeja, jotka eivät uhkaa luonnon monimuotoisuutta.

Rehuvuohenhernettä ei ole kielletty myymästä, mutta sen osalta tulee erityisesti huolehtia, ettei laji pääse leviämään istutus- tai kylvöalueen ulkopuolelle. Leviämisen estäminen koskee vieraslajisäädösten mukaan myös niitä vieraslajeja, joita ei ole määritelty haitallisiksi EU tai kansallisessa luettelossa. Rehevoittävinä ja kasvupaikan peittävinä haitalliset vieraslajit tuhoavat mm. luonnolle tärkeät niittykasvit.

Yle.fi sivulla on artikkeli rehuvuohenherneen leviämisestä Salon seudulla.

Lue Vieraskasvit hallintaan ja Ympäristöviisas viljelijä hankkeiden uutiskirjeestä lisää ajankohtaista vieraslajien tietoutta  www.proagriaoulu.fi

19.05.2022Luontoturvan pitämä vieraslajien koulutus ja tiedotusmateriaali
18.05.2022Punaisella listalla olevat lajit, joita vieraslajit uhkaavat
31.03.2022Jätehuolta Salpakierron ohjeistus vieraskasvijätteeseen
28.03.2022ELY:n avustusta haitallisten vieraslajien torjuntaan sai 27 hanketta
24.03.2022Kompostointikurssit Salpakierto, Lahti
21.03.2022Lue uusin kasvinsuojelulehti verkossa
15.03.2022Lahden seudun luontoretkioppaassa kesän 2022 vieraslajien tapahtumia
07.03.2022Kanadanvesiruton hyödyntämistä tutkittiin Elodeall- hankkeessa
14.02.2022Haitalliset vieraskasvit huomioon myös viljelyssä, ympäristöviisas viljelijä hanke
03.02.2022Lahdessa osallistuva budjetointi ja haitalliset vieraslajit

Siirry arkistoon »