Haitalliset vieraskasvit huomioon myös viljelyssä, ympäristöviisas viljelijä hanke

14.02.2022

ProAgria Oulun ja Oulun Maa- ja kotitalousnaisten hallinnoima Vieraskasvit hallintaan -hanke on päättynyt vuoden 2021 lopussa. Ympäristöviisas viljelijä -hanke jatkaa toimintaa 2022.

Vieraskasvit hallintaan ja Ympäristöviisas viljelijä hankkeiden uutiskirjeessä 2/2022 on kerrottu, miksi myös viljelyssä täytyy huomioida haitalliset vieraskasvit.

Uutiskirjeessä kerrotaan, että viljelyssä monimuotoisuutta halutaan myös lisätä esimerkiksi luonnonhoitopelloilla, joilla on hyviä ilmasto- ja vesistövaikutuksia. Monimuotoisuus-, maanparannus- ja ilmastokasvien viljelyä edistetäänkin ja niiden käyttö tulee lisääntymään uuden CAP 27 kannusteiden myötä. Nyt kuitenkin tarvitaan tietoa myös erilaisten kylvettyjen lajien käyttäytymisestä peltomittakaavassa ja luontovaikutuksista. Vieraskasvien hallinta on osa luonnon monimuotoisuuden vaalimista myös maatalousympäristössä. Haitalliset vieraslajit syrjäyttävät herkempiä luonnonlajejamme. Jos lajisto ei pysy toisiinsa nähden tasapainossa, se vaikuttaa koko ravintoketjuun.

Yksi haitallisten vieraskasvien leviämisreitti voi löytyä juuri luonnonmonimuotoisuuspeltojen siemenseoksista. Siemenseoksissa voi olla joko epäpuhtauksia tai sallituissakin lajeissa leviämisalttiita lajeja. Myös lintujen mukana voi kulkeutua haitallisesti leviäviä lajeja joko linnunsiemenistä tai koristekasveista.

Esimerkiksi rehuvuohenhernettä on käytetty sekä maanparannuksessa ja se on ns. ”ilmastokasvi”. Etelä-Suomesta on jo kauan tullut havaintoja rehuvuohenherneen voimakkaasta leviämisestä pientareille komealupiinin tyyliin. Viherlannoituskasvina kannattaakin käyttää vähemmän leviäviä lajeja, jotka eivät uhkaa luonnon monimuotoisuutta.

Rehuvuohenhernettä ei ole kielletty myymästä, mutta sen osalta tulee erityisesti huolehtia, ettei laji pääse leviämään istutus- tai kylvöalueen ulkopuolelle. Leviämisen estäminen koskee vieraslajisäädösten mukaan myös niitä vieraslajeja, joita ei ole määritelty haitallisiksi EU tai kansallisessa luettelossa. Rehevoittävinä ja kasvupaikan peittävinä haitalliset vieraslajit tuhoavat mm. luonnolle tärkeät niittykasvit.

Yle.fi sivulla on artikkeli rehuvuohenherneen leviämisestä Salon seudulla.

Lue Vieraskasvit hallintaan ja Ympäristöviisas viljelijä hankkeiden uutiskirjeestä lisää ajankohtaista vieraslajien tietoutta  www.proagriaoulu.fi

23.05.2024KUUMA- vieras hankkeen tapahtumia
14.05.2024Espanjansiruetanan torjuntaa mobiilipelin avulla
02.05.2024Uusi hallintasuunnitelma haitallisten vieraslajien torjumiseksi valmistui
16.04.2024ELY- keskuksen avustus 2024 vieraslajien torjuntaan
15.03.2024Lahden seudun luontotapahtumat kevät-kesä 2024
05.03.2024Vieraslajit opinnäytetöissä
27.02.2024Uusi vieraslaji Suomen merialueella
16.01.2024Rikkakananhirssin ja viherpantaheinän leviäminen Suomessa
27.12.2023HS artikkeli: Etelä-Afrikan Länsi-Kapin alueella vierasperäiset puulajit ongelmana
29.10.2023Barentsin alueen vieraslajien hanke

Siirry arkistoon »