Yrittäjyyttä ympäristöstä hanke päättyy

15.12.2022

Yrittäjyyttä ympäristöstä hanke 2019 – 2022 päättyy Pohjois-Karjalassa. Hankkeessa mukana on ollut sivistysliitto, Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset sekä ProAgria Itä-Suomi.

Hankkeen tavoitteet:

- luoda uusia ympäristön -ja maisemanhoitoon perustuvia palveluita ja pyrkiä lisäämään palveluntarjoajia

- yrittäjien ja muiden toimijoiden osaamisen kehittäminen sekä ympäristönhoidossa että palvelun tuotteistamisessa

- ympäristöyrittäjyyden ja palvelutarjonnan tunnetuksi tekeminen

Ympäristöyrittäjyyteen voi liittyä monenlaisia töitä, esimerkiksi

- raivaukset (pellon reunoilla, valtaojien varsilla, teiden varsilla)

- aitaus- ja paimenpalvelut (sähköpaimen- tai verkkoaidan rakennus ja hoito, eläinten valvonta)

- rantojen hoito

- vesikasvillisuuden niitto

- raivaus- ja niittojätteen jatkokäyttö (kuten pienpuurakentaminen, biohiiletys)

- vieraskasvien torjunta

- luonnon monimuotoisuuskohteiden hoito (esim. perinnebiotoopit, tikkametsät)

- maisemallisesti arvokkaiden alueiden hoito

- perinnerakentaminen, kulttuuriympäristöjen hoito

Hankkeessa tietotaitoa jaettiin erilaisilla kurssipäivillä, kuten pistoaidan tekoa Nurmeksessa ja pärepäivät Liperissä.

Luontoturva oli hankkeessa mukana Kontiolahdella 2021 järjestetyssä vieraskasvitorjunnan käytännöissä kertomassa vieraslajien torjunnoista sekä yritystoiminnasta vieraslajeihin liittyen.

Tehdyistä toimista tuotettiin myös videoita, joista voi perehtyä tarkemmin muun muassa kiviaidan tai viherkaton tekoon.

Yhteinen ympäristö -hankkeen aikana tehtiin kaikkiaan 34 yritysidean sparrausta yrittäjien tai yrittäjiksi aikovien kanssa. Näillä käynneillä omaa yritys- tai palveluideaa sai käydä läpi yritysasiantuntijan johdolla. Kartoitusten pohjalta syntyi 6 uutta yritystoimintaa, ja kaikkiaan 17 eri yrittäjää lisäsi palveluitaan. Koulutuksia ja erilaisia infoja pidettiin noin 40. Toimilla tavoitettiin lähes 800 osallistujaa.

Lue hankkeen loppujulkaisu tästä.

Hankkeesta lisää www.msl.fi

23.05.2024KUUMA- vieras hankkeen tapahtumia
14.05.2024Espanjansiruetanan torjuntaa mobiilipelin avulla
02.05.2024Uusi hallintasuunnitelma haitallisten vieraslajien torjumiseksi valmistui
16.04.2024ELY- keskuksen avustus 2024 vieraslajien torjuntaan
15.03.2024Lahden seudun luontotapahtumat kevät-kesä 2024
05.03.2024Vieraslajit opinnäytetöissä
27.02.2024Uusi vieraslaji Suomen merialueella
16.01.2024Rikkakananhirssin ja viherpantaheinän leviäminen Suomessa
27.12.2023HS artikkeli: Etelä-Afrikan Länsi-Kapin alueella vierasperäiset puulajit ongelmana
29.10.2023Barentsin alueen vieraslajien hanke

Siirry arkistoon »